Znajdź wydarzenie
<<  Lipiec 2015  >>
 Po  Wt  Śr  Cz  Pi  So  Ni 
  
  

/Miejsca »»»» Szukaj wg miejsc

/Kategorie »»»» Szukaj wg kategorii

/Dzisiaj »»»» Gdzie i na co dzisiaj?

/Wszystkie »»»» Wszystkie wydarzenia

Przeczytaj
WAKACJE NA WILKOWYJACH: "Z miasta do wilczego gniazda!"
Portal - Listy do portalu

„WILCZE PRZYGODY”

29.06.

9.00-12.30 Warsztaty plastyczne: "Malarstwo na tkaninie", czyli własny projekt T- shirta
13.00-14.30 Spacer edukacyjny po Wilkowyjach z quizem i upominkami

30.06.

9.00-10.30 Warsztaty teatralne: "Teatr zabawy"
11.30- 13.30 Grill, gry i zabawy na świeżym powietrzu

1.07.

9.00-12.00 Zabawa w Indian: muzyka, taniec śpiew, gry, warsztaty oraz spora dawka wiedzy na temat życia Indian
12.30-14.00 Warsztaty taneczne- taniec współczesny

2.07.

10.00-13.00 "Pracuś Bob" interaktywne zabawy dla dzieci: budowy z klocków, pokazy baniek mydlanych, balonowe zwierzaki, czyli zabawa na 102!

3.07.

9.00-11.30 Dzień Arbuza: quiz wiedzy o arbuzie, degustacja i zabawy
12.30-14.00 Warsztaty taneczne- taniec współczesny

 

„NATURA WZYWA”

 

6.07.

9.00-15.00 Wycieczka do Koziej Zagrody w Brennej z warsztatami wyplatania słomianej kozy oraz degustacja sera /koszt 25zł/

7.07.

9.00-10.30 Warsztaty teatralne: „Teatr a natura”

11.00-13.00 „Wśród łąk, pól i lasów”- zajęcia plastyczne w plenerze

8.07.

9.00-10.45 „Objazdowa piekarnia, czyli chleb u nas i na świecie”- warsztaty pieczenia chleba gr.1

11.00-12.15 „Objazdowa piekarnia, czyli chleb u nas i na świecie”- warsztaty pieczenia chleba gr. 2

12.30-14.00  Warsztaty taneczne- taniec klasyczny

9.07.

9.30-14.30 „Wakacje z wędką nad jeziorem”- warsztaty wędkarskie nad Jez. Paprocańskim organizowane we współpracy ze Szkółką Ekologiczno-Wędkarską Koła PZW nr 76 Fiat Auto Poland Tychy

10.07.

9.00-12.00 „Wakacje na farmie”: przejażdżka konna, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zwiedzanie farmy w Wilkowyjach

12.30-14.00  Warsztaty taneczne- taniec klasyczny

 

„EKOTYDZIEŃ”

 

13.07.

9.00-12.30 Warsztaty plastyczne: „Drugie życie krzeseł”

13.00-14.30 „W zdrowym ciele…”- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

14.07.

9.00-10.30  Warsztaty teatralne: „Szlachetne zdrowie?”

11.00-13.00 „EKOstworki”- prace przestrzenne z surowców wtórnych

15.07.

9.00-14.00 Wycieczka do Mastera- zwiedzanie przedsiębiorstwa

12.30-14.00 Warsztaty taneczne dla dzieci- ABC baletu

16.07.

10.00-13.00 „Operacja segregacja”- animacja ekologiczna w wykonaniu Teatru Trip

17.07.

9.00-12.00 Warsztaty kulinarne: „EKOkuchnia”

12.30-14.00 Warsztaty taneczne dla dzieci- ABC baletu

 

„MUZYCZKA GRA”

 

20.07.

9.00-12.30 Warsztaty plastyczne „Przeszkadzajki”- wykonanie prostych instrumentów perkusyjnych

13.00-14.00 Quiz muzyczny z upominkami

21.07.

9.00-10.30 Warsztaty teatralne: „Dźwięki w teatrze”

11.00-13.00 Warsztaty bębniarskie z wykorzystaniem prostych instrumentów perkusyjnych

22.07.

9.00-12.00 Warsztaty plastyczne: „Muzyką malowane”

12.30-14.00 Warsztaty taneczne dla dzieci- rytmika

23.07.

10.00-11.30 „Kolorowe nutki”- znane piosenki dla dzieci w wykonaniu aktorów Agencji „the Art”

12.00-13.00 Warsztaty wokalno-aktroskie dla dzieci i młodzieży

24.07.

10.00-12.00 „Wyginam śmiało ciało”- zabawy muzyczno-ruchowe

12.30-14.00 Warsztaty dla dzieci rytmika

 

„FOLKOWO KOLOROWO”

 

27.07.

9.00-12.30 Warsztaty plastyczne: „Folkowe ozdoby”

13.00-14.00 Zabawy podwórkowe naszych babć i dziadków

28.07.

9.00-10.30 Warsztaty teatralne: „Folk w teatrze”

11.00-14.00 Tradycje kulturowe na ziemi pszczyńskiej- wizyta w Muzeum Miejskim Tychy

29.07.

9.00-12.00 Konkurs plastyczny: „Malarstwo na szkle”

12.30-14.00 Warsztaty taneczne dla dzieci- taniec ludowy

30.07.

8.00-16.00 Wycieczka do Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie z warsztatami twórczymi „Zabawki stryszawskie” /koszt 25zł/

31.07.

9.30-10.30 Pokaz filmów krótkich: różne strony świata „Zestaw: rzeczy” cz. I- projekcja i quiz dla dzieci

10.45-11.45 Pokaz filmów krótkich: różne strony świata „Zestaw: wyzwania” cz. II- projekcja i quiz dla dzieci

12.00-13.30 Warsztaty taneczne dla dzieci- taniec ludowy

 
"Święto Miasta na Instagramie"- konkurs
Kultura - Aktualności

Jak się bawią tyszanie na Święcie Miasta? Będzie się można o tym przekonać dzięki konkursowi "Święto Miasta na Instagramie" Zachęcamy do wzięcia udziału!


REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAMOWEGO „ŚWIĘTO MIASTA”

I. Postanowienia ogólne

1. Ko n k u r s p r o w a d z o n y j e s t p o d n a z w ą „Święto Miasta Tychy na Instagramie" z w a n y d a l ej „Konkursem".

2. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 26, 43 – 100 Tychy, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Tychy pod numerem 5, NIP: 646-27-07-493 (zwany dalej „Organizatorem"). Czynności związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator. Partnerem konkurs jest grupa Instagramers Tychy

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Urząd Miasta Tychy oraz Organizator

5. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Instagram.

II. Warunki Uczestnictwa W Konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w trakcie jego trwania posiadają lub założą profil w serwisie Instagram oraz obserwują (lub dodadzą do obserwowanych w trakcie trwania konkursu) profil Miejskiego Centrum Kultury na Instagram https://instagram.com/mcktychy oraz profil Instagramersów - https://instagram.com/igerstychy

2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna pełnoletnia która:

a) weźmie udział w obchodach Święta Miasta Tychy, które odbędzie się w dniach 27-28.06.2015 r. w Parku Miejskim przy ul. Edukacji w Tychach

b) obserwuje MCK na Instagram

c) spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 27.06.2015 a zakończenie w dniu 28.06.2015. Rozpoczęcie konkursu ogłoszone zostanie ze sceny w trakcie trwania imprezy. Informacja ta podana zostanie również na stronie fanowskiej Organizatora na portalu Facebook.com (https://www.facebook.com/MCKTychy) oraz na profilu Organizatora na Instagramie.

III. Zasady udziału w konkursie

I. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy, w terminie od dnia 27.06.2015 do dnia 28.06.2015 spełnić łącznie następujące warunki:

a) być obserwującym instagramowe profile: Organizatora instagram.com/mcktychy oraz Partnera https://instagram.com/igerstychy

b) osobiście wykonać Pracę Konkursową, opisaną poniżej.

Korzystając z aplikacji Instagram zrób zdjęcie pokazujące jak bawisz się na Święcie Oznacz je hashtagami: #świętomiasta, #mcktychy, #igerstychy. Liczymy na Twoją kreatywność!
Zdjęcia repostowane, czyli opublikowane z wykorzystaniem zewnętrznej aplikacji
(innej niż Instagram), która służy do ponownego publikowania zdjęć innych autorów w ramach własnego profilu,  nie będą brane pod uwagę

c) Aby wziąć udział w konkursie należy dodać minimum 1 zdjęcie z #świętomiasta, #mcktychy, #igerstychy;

d) Dodane zdjęcia będące elementem zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.

2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów,

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

4. Biorąc udział w konkursie zgłaszający zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby zaprezentowania efektów (w postaci zdjęcia wrzuconego na Instagram na stronie Organizatora na Facebooku oraz profilu Organizatora na Instagram.

5. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zdjęć konkursowych w celu ich publikacji na stronie internetowej, profilach: Facebook, Instagram oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego zdjęć i zobowiązuje się przenieść na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe w zakresie

IV. Przebieg konkursu

1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie weźmie udział w Konkursie.

2. Z tytułu udziału w Konkursie, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie. Jury nagrodzi 1 autora najciekawszego zdjęcia w ostatnim dniu trwania Święta Miasta

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Dla autora najciekawszej pracy konkursowej zostaną przyznane następujące nagrody:

a) Wejściówka na backstage w drugim dniu imprezy Święto Miasta

b) Podwójne zaproszenie na wybraną imprezę organizowaną przez Organizatora, odbywającą się
w terminie do końca 2015 r.

c) Gwarancja  udziału w tworzeniu 1 Tyskiej Wystawy Fotografii Mobilnej, która odbędzie się
w siedzibie Organizatora 11.09. 2015 r. (po podpisaniu stosownych oświadczeń określonych
w Regulaminie Wystawy)

5. Organizator przewiduje przyznanie 3 wyróżnień. Nagrodami będą zaproszenia na wybrane przez siebie wydarzenia organizowane przez Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy, która uzyskała głosy w sposób jawnie nieuczciwy

V. Zasady przyznawania nagród

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwają Organizatorzy Konkursu

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych przesłanych Prac Konkursowych, biorąc pod uwagę:

a) poprawność zgłoszenia konkursowego,

b) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,

c) kreatywność, oryginalność, wyłaniając w ten sposób 6 Laureatów

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne

VI. Sposób i termin ogłaszania wyników

1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu ogłoszona zostanie ze sceny w trakcie trwania 2 dnia Święta Miasta. Dokładna godzina rozstrzygnięcia konkursu podana zostanie na stronie Organizatora na Facebook.com

2. W sytuacji, gdy autor zwycięskiego zdjęcia jest nieobecny nagroda główna (wejście na backstage) zostanie wręczona autorowi kolejnej najciekawszej pracy. Nieobecny autor może w ciągu 7 dni skontaktować się z Organizatorem konkursu by odebrać pozostałe nagrody

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 
„MAMA, MATUSIA, MATEŃKA” VII Konkurs Plastyczny PROTOKÓŁ
Kultura - Aktualności

 

 

 

Miejskie Centrum Kultury, ul. Boh. Warszawy 26, 43-100 Tychy,  tel.32 327 02 90

Klub Wilkowyje MCK, ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy, tel. 32 227 26 22

 

Tychy, dn. 19.05.2015 r.

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury VII Konkursu Plastycznego

 

„MAMA, MATUSIA, MATEŃKA”

pt.: „Super mama”

odbytego w dniu 19 maja 2015r.

w Klubie Wilkowyje MCK w Tychach przy ul. Szkolnej 94

JURY w składzie:

 

1)     Aleksandra Drozd –plastyk

2)     Beata Kordon – nauczyciel plastyki

3)     Gabriela Kiełczewska- Słowikowska – artysta plastyk

 

Po zapoznaniu się z 260 zgłoszonymi na konkurs pracami z 28 placówek oświatowych oraz pracami indywidualnymi postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 

Jury postanowiło osobno nagrodzić prace najmłodszych uczestników:

 

Nagrody:

Maciej Chmielewski lat 3- Przedszkole nr 21

Ala Połubok lat 4

 

Kwalifikacje do wystawy:

Lilia Adamczewska lat 4 – Przedszkole nr 21

Tomasz Baron lat 4- Przedszkole nr 1 w Bieruniu

Amelia Firmanty lat 4- Przedszkole nr 19 w Tychach

Maja Kost lat 4- Przedszkole nr 21

Julia Kościelniak lat 4- Przedszkole nr 29

Hanna Miśkiewicz lat 4- Przedszkole nr 17 w Tychach

Franciszek Schab lat 4- Przedszkole nr 17 w Tychach

Weronika Pawlas lat 3- Przedszkole nr 17 w Tychach

 

  1. 1. W kategorii I 3-6 lat

 

Nagrody:

Emilia Gocal lat 6- Przedszkole nr 21

Julia Gruchlik lat 6- Klub Wilkowyje MCK

Róża Kluska lat 6- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Joanna Mazurowska lat 6- MDK nr 1

 

Wyróżnienia:

Hanna Janas lat 6- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Ignacy Ratajczak lat 6- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Magdalena Wojtala lat 6- MDK nr 1

 

Kwalifikacje do wystawy:

Zosia Chmielewska lat 6- Klub Wilkowyje MCK

Dorota Grabowska lat 6- MDK nr 1

Konrad Gwóźdź lat 6- Przedszkole nr 1 w Bieruniu

Natasza Jasińska lat 5

Lena Kinast lat 6 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Oliwia Kwiatkowska lat 5- Przedszkole nr 17 w Tychach

Milena Szymańska lat 5- MDK nr 1

Julia Wencepel lat 6- MDK nr 1

 

  1. 2. W kategorii  II 7-9 lat

 

Nagrody:

Agata Kubica lat 9 – SP nr 1

Agata Nawrat lat 7 - SP nr 1

Zosia Narkiewicz lat 8 – SP nr 9

Nikola Pruszyńska lat 9 – Klub Wilkowyje

 

Wyróżnienia:

Kamil Chronowski lat 7- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Kasia Pałczyk lat 8 – Klub Wilkowyje MCK

Hanna Powierża lat 9- MDK nr 1

Hanna Zdebel lat 7 – Klub Wilkowyje MCK

Zosia Ździebko lat 8

 

Kwalifikacje do wystawy:

Julia Bazak lat 8- Prywatna Szkoła Podstawowa ART

Amelia Ćwięk lat 8 – Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych

Wiktoria Fułek lat 9- SP nr 1

Małgorzata Gawron lat 7- SP nr 6

Oliwia Głuszek lat 8- Klub Wilkowyje MCK

Natalia Jabłońska lat 9- SP nr 1

Magda Korczyk lat 7- Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach- Zdroju

Mikołaj Leśniewski lat 8- ZS nr 1

Ania Lipiec lat 8- SP nr 23

Maciek Nowak lat 7- Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych

Maurycy Połubok lat 7- SP w Urbanowicach

Ada Wolniak lat 8- MDK nr 1

 

  1. 3. W kategorii III 10-12 lat

 

Nagrody:

Hanna Chładek lat 11- Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych

Alicja Falkowska lat 11- Klub Wilkowyje MCK

Filip Leśniewski lat 11- SP nr 9

Kacper Skupnik lat 11- Klub Wilkowyje MCK

Zuzanna Urbanowicz lat 11- SP nr 1

 

 

Wyróżnienia:

Małgorzata Czagien lat 10- SP nr 6 w Łaziskach Górnych

Kinga Fiedeń lat 12- Ćwiklice

Paulina Kożusznik lat 10- SP nr 1

Mateusz Sadowski lat 11- Klub Wilkowyje MCK

 

Kwalifikacje do wystawy:

Oliwia Gruchlik lat 11- Klub Wilkowyje MCK

Hanna Mizgała lat 12- Klub Wilkowyje MCK

Izabela Nieskurska lat 11- SP nr 37

Martyna Swadźba lat 10- Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych

Dominika Węgrzyk lat 11- SP nr 37

Weronika Węgrzyn lat 11- MDK nr 1

 

 

  1. 4. W kategorii IV 13-15 lat

 

Nagrody:

Natalia Kurpas lat 13- SP nr 1 w Bieruniu

Wiktoria Trebuniak lat 13- Gimnazjum  w Imielinie

 

Ponadto Jury postanowiło zakwalifikować do wystawy prace uczniów Gimnazjum Specjalnego w Tychach:

Szymon Lis lat 15

Praca zbiorowa (Patrycja, Wojtek, Szymon, Daniela)

 

 

Na tym posiedzenie jury zakończono.

 

 

Podpisy członków jury:

Aleksandra Drozd …………………………………………………

Beata Kordon ……………………………………………………..

Gabriela Kiełczewska- Słowikowska……………………………..

 

Protokołowała: Koordynator konkursu:

 

Alina Bachara                                                                                    Maria Blachnicka- Bielecka

 

…………………………..                                                             ……………………………….

 
I TYSKI FESTIWAL SŁOWA LOGOS FEST - PROGRAM
Kultura - Aktualności

Miejskie Centrum Kultury w Tychach serdecznie zaprasza na I Tyski Festiwal Słowa "LOGOS FEST"! Celem Festiwalu jest popularyzacja słowa mówionego i pisanego poprzez prezentację dziedzin sztuki, w których jest eksponowane.

PROGRAM FESTIWALU:

14. 05. 2015 (Inauguracja festiwalu)

godz.: 11:00 „Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym“, czyta Jerzy Franczak , ( MCK, Boh. Warszawy 25, wstęp dla uczniów szkół średnich)

godz.19:00 "Muzeum Kaczmarskiego" - Teatr HOM, koncert utworów Jacka Kaczmarskiego, (MCK, Boh. Warszawy 26), bilety 15 PLN, rez. 32/327 02 90

15.05.2015
godz. 10:00 A. Fredro „Śluby panieńskie" (spektakl dla szkół) w wyk. Tychy Teatr (Teatr Mały, Hlonda 1), bilety 10 PLN 
godz. 19:00 "Szafirowa romanca" – koncert poetycki poświęcony twórczości K.I. Gałczyńskiego, Teatr Mały, ul. Hlonda 1, bilety 15 PLN

Koncert pod honorowym patronatem córki poety, Kiry Gałczyńskiej oraz Jerzego Satanowskiego i pod batutą Jerzego Zieglera. Muzycy: Jerzy Ziegler – gitara, Małgorzata Kozikowska - gitara basowa, Piotr Kosobudzki – fortepian, Michał Pieszczyński – flet, Marcin Wójtowicz – perkusja, Małgorzata Liszka – przeszkadzajki. Soliści: Wioletta Cholewa - Studio Piosenki Bell Canto, Dorota Kostusik - Studio Piosenki Bell Canto, Izabela Lulewicz - Teatr Imaginarium, Agnieszka Szumańska - Teatr Imaginarium, Paweł Drzewiecki - Punctum Teatr, Sebastian Sienkiewicz - Teatr Imaginarium, Tomasz Szreter - Teatr Imaginarium, Reżyseria - Aneta Leśniakiewicz.

16.05 2015

godz.19:00 A. Fredro "Śluby panieńskie" ( PREMIERA) w wyk.Tychy Teatr (Teatr Mały, ul. Hlonda 1). Adaptacja tekstu i rezyseria: Paweł Drzewiecki.Występują: Alina Bachara, Anna Buczkowska, Izabela Lulewicz, Monika Szydłowiecka, Andrzej Baranowski, Paweł Drzewiecki, Marcin Stachoń.

17.05.2015

godz. 13:00 Spotkanie autorskie z Ewą Błaszczyk, (MCK, Boh. Warszawy 26), wstęp wolny

godz.: 19:00 „Pozwól mi spróbować jeszcze raz“ recital Ewy Błaszczyk, (Teatr Mały, Hlonda 1), bilety: 25 PLN

W repertuarze Ewy Błaszczyk znalazły się utwory autorstwa m.in.: Agnieszki Osieckiej, Jacka Kleyffa, Stanisława Soyki, Doroty Czupkiewicz, ks. Jana Twardowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Jana Wołka, Jacka Janczarskiego z muzyką Jerzego Satanowskiego, Zygmunta Koniecznego, czy Włodzimierza Wysockiego. Skład zespołu: instrumenty klawiszowe: Marcin Partyka, gitara i vocal: Andrzej „e-moll” Kowalczyk , saksofony: Sebastian Feliciak oraz gitara i vocal: Marianna Janczarska.

 
Muzeum poszukuje badaczy kultury
Kultura - Aktualności

Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje badaczy kultury!

Chcesz zostać badaczem kultury?

Jeżeli:

  • interesujesz się kulturą ludową, zwyczajami i obrzędami,
  • lubisz rozmawiać z ludźmi,
  • jesteś mieszkańcem Tychów, południowych dzielnic Katowic lub powiatów: mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego

to zapraszamy do Muzeum Miejskiego w Tychach!

Poszukujemy  nauczycieli, animatorów kultury, uczniów, seniorów
i innych osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie badawczym „Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej”. Ilość miejsc ograniczona!

Zespoły badawcze pracować będą od połowy maja do sierpnia br.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania organizacyjne w trzech terminach (do wyboru), które odbędą się w siedzibie Muzeum w Starym Magistracie (pl. Wolności 1):

  • 20 kwietnia (poniedziałek), o godz. 11.00
  • 24 kwietnia (piątek), o godz. 16.30
  • 25 kwietnia (sobota) o godz. 11.00

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:
Agnieszka Szymula, Dział Etnologii
tel. 32 327 18 20-22, wew. 24
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partnerzy Projektu
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie
Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, Opole - Gliwice
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego, Katowice (klasa o specjalności fototechnik)
Urząd Miasta Tychy
Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Bieruniu, Pszczynie
Urząd Gminy Wyry
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

 
TYSKA GALERIA SPORTU POSZUKUJE PAMIĄTEK
Kultura - Aktualności

GKS Tychy, 1975 rok. Reprodukcja w zbiorach MMTy

TYSKA GALERIA SPORTU POSZUKUJE PAMIĄTEK!

W PAŹDZIERNIKU NA NOWYM STADIONIE MIEJSKIM OTWARTA ZOSTANIE TYSKA GALERIA SPORTU, KTÓRA BĘDZIE ODDZIAŁEM MUZEUM MIEJSKIEGO W TYCHACH.

W dążeniu do stworzenia jak najpełniejszego obrazu historii tyskiego sportu kluczową rolę odegra pomoc mieszkańców miasta, do których Muzeum zwraca się z apelem o pomoc w przekazywaniu pamiątek związanych ze sportem w Tychach.

Poszukujemy zdjęć, dokumentów, biletów, folderów, amatorskich filmów, trofeów, pamiątek rodzinnych i innych przedmiotów dotyczących historii sportu w Tychach. Szczególnie zależy nam na pamiątkach związanych z początkami piłki nożnej i hokeja w mieście.

Każde wypożyczenie potwierdzone zostanie dokumentem sporządzonym w muzeum z informacją o terminie zwrotu obiektów.

Tyska Galeria Sportu jest również zainteresowana przyjęciem obiektów do zbiorów własnych oraz - w przypadku dużej ich wartości dla historii tyskiego sportu- również ich zakupem.

 

Pamiątki przyjmowane będą w budynku Muzeum Miejskiego w Tychach w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9) od wtorku do soboty w następujących godzinach:

 

Wtorek - 8.00 - 16.00

Środa - 10.00 - 17.00

Czwartek - 10.00 - 19.00

Piątek - 10.00 - 18.00

Sobota - 10.00 - 18.00

 

KONTAKT:

PIOTR ZAWADZKI – KOORDYNATOR MERYTORYCZNY PROJEKTU TGS

e-mail: p.zawadzki@tgs.tychy

tel.  507 095 628

WOJCIECH MADEJA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYJMOWANIE EKSPONATÓW

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 32 327 18 23

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6
Najbliższe wydarzenia
Wystawy
Odwiedź także