Znajdź wydarzenie
<<  Wrzesień 2015  >>
 Po  Wt  Śr  Cz  Pi  So  Ni 
 
    

/Miejsca »»»» Szukaj wg miejsc

/Kategorie »»»» Szukaj wg kategorii

/Dzisiaj »»»» Gdzie i na co dzisiaj?

/Wszystkie »»»» Wszystkie wydarzenia

Przeczytaj
WAKACJE NA WILKOWYJACH: "Z miasta do wilczego gniazda!"
Portal - Listy do portalu

Klub Wilkowyje MCK serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na sierpniowe spotkania z cyklu "Z miasta do wilczego gniazda".

tydzień:"RUCH-ZDROWIE-BEZPIECZEŃSTWO" 3.08.-7.08.

3.08.

9.30-12.00 Warsztaty plastyczne: „Bądź widoczny. Bądź bezpieczny.” –

indywidualny projekt odblasku

12.30-14.00 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z piłką.

4.08.

9.00-12.00 Blok zajęć sportowych.

12.30-13.30 Quiz „Zdrowie i bezpieczeństwo” z upominkami.

5.08.

09.30-11.30 Warsztaty kulinarne: „Witamin moc” (sałatka owocowa +

owocowe zagadki)

12.00-14.30 Warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci

15.00-17.00 Warsztaty pierwszej pomocy dla rodziców

6.08.

9.30-14.30 Zorganizowane wyjście do Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej w Tychach

7.08.

9.00-11.30 „Na ratunek!” – spotkanie z przedstawicielami służb

ratunkowych oraz policji, oglądanie karetki pogotowia i radiowozu, pokaz

akcji policyjnej z psami ratownikami

12.30-14.00 Warsztaty taneczne – „ABC baletu”

tydzień "FILMOWO-BAJKOWO!" 10.08.-14.08.

10.08.

9.30-12.00 Warsztaty plastyczne: „Skarpeciaki” – wykonanie kukiełki

12.30-14.00 Głośne czytanie baśni oraz quiz wiedzy „Baśniowa kraina” z

upominkami

11.08.

9.00-12.00 Warsztaty medialne: „Animujemy marzenia”

12.30-14.00 Warsztaty teatralne: „Skarpeciaki w teatrze”

12.08.

8.30-15.00 Wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej

/koszt 25 zł/

13.08.

9.30-12.00 Pokaz filmowy „Kacper i Emma” oraz quiz

12.30-13.30 „Misja – Czerwony Kapturek” – plenerowe zajęcia z motywem

baśniowym.

14.08.

9.00-10.00 Powarsztatowy pokaz filmu „Nasze marzenia” zrealizowanego

przez dzieci

10.00-14.30 Zorganizowane wyjście do Multikina: projekcja filmu oraz

oprowadzenie po kinie /koszt 12 zł + 2 bilety MZK/

tydzień: „ŚLĄSKO? SWOJSKO!” 17.08.-21.08.

17.08.

9.00-9.30 Głośne czytanie legend śląskich „Straszaki śląskie”

9.30-11.00 Zajęcia plastyczne „Utopiec z Wilkowyj”

11.00-12.00 Quiz wiedzy „Straszaki śląskie” z upominkami

12.30-14.00 Plenerowe szachy oraz inne gry planszowe

18.08.

9.00-10.30 Warsztaty teatralne: „Beranie w teatrze”

11.00-13.00 Plenerowa gra planszowa „W Tychy graj”

19.08.

09.00-15.00 Zorganizowany wyjazd do BWA w Katowicach oraz warsztaty

plastyczne

20.08.

10.00-11.00 Spektakl „Rumcajs” w wykonaniu Teatru DUET

12.00-13.00 Spektakl „Czerwony Kapturek” w wykonaniu Teatru DUET

21.08.

09.00-12.00 „Graczki śląskie, czyli uciechy małego bajtla” – śląskie gry

i zabawy

12.30-14.00 Warsztaty taneczne dla dzieci – „Taniec ludowy”

tydzień: „WKOŁO JEST WESOŁO”  24.08.-28.08.

24.08.

09.30-12.00 Warsztaty plastyczne: „Wspomnienia wakacyjne zamknięte w

ramce”

12.30-14.00 Zabawy muzyczno-ruchowe „Klanza”

25.08.

09.00-11.00 Blok zajęć sportowych

11.30-13.00 Gry, quizy i zagadki z upominkami

26.08.

9.00-15.00 Wycieczka do Warowni Pszczyńskich Rycerzy z interaktywnymi

zajęciami /koszt 25 zł/

27.08.

9.00-14.00 Wycieczka rowerowa dla dzieci szkolnych

28.08.

9.30-12.30 „Tęczowa kraina” - Interaktywny program dla dzieci: gry i

zabawy ruchowe, konkurencje sprawnościowe, kręcenie magicznymi

talerzami, pokazy puszczania baniek mydlanych

12.30-14.00 Warsztaty taneczne dla dzieci – „Rytmika”

 
PORTOWE SELFIE - regulamin konkursu na instagramie
Kultura - Aktualności

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAMOWEGO „SZANTOWE SELFIE”

I. Postanowienia ogólne

1. Ko n k u r s p r o w a d z o n y j e s t p o d n a z w ą „Szantowe selfie na Instagramie" z w a n y  d a l ej „Konkursem".

2. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 26, 43 – 100 Tychy, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Tychy pod numerem 5, NIP: 646-27-07-493 (zwany dalej „Organizatorem"). Czynności związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator

5. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Instagram.

II. Warunki Uczestnictwa W Konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w trakcie jego trwania posiadają lub założą profil w serwisie Instagram oraz obserwują (lub dodadzą do obserwowanych w trakcie trwania konkursu) profil Miejskiego Centrum Kultury na Instagram https://instagram.com/mcktychy .

2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna pełnoletnia która:

a) weźmie udział w festiwalu szantowym „Port Pieśni Pracy”, który odbędzie się w dniach 22 – 23 sierpnia 2015 roku na Dzikiej Plaży w Paprocanach.

b) obserwuje profil MCK na Instagram

c) spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 22.08 a zakończenie w dniu 23.08.2015. W każdym dniu wyłoniony zostanie 1 zwycięzca. Rozpoczęcie konkursu ogłoszone zostanie ze sceny w trakcie trwania imprezy. Informacja ta podana zostanie również na stronie fanowskiej Organizatora na portalu Facebook.com (https://www.facebook.com/MCKTychy) oraz na profilu Organizatora na Instagramie.

5. Jeśli w pierwszym dniu imprezy zgłoszonych zostanie zbyt mało zdjęć Organizator ma prawo nie przyznawać nagrody tego dnia. Wyłoniony zostanie 1 zwycięzca w ostatnim dniu imprezy

III. Zasady udziału w konkursie

I. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy, w terminie od dnia 22.08.2015 do dnia 23.08.2015 spełnić łącznie następujące warunki:

a) obserwować profil Organizatora  w serwisie Instagram.com: instagram.com/mcktychy

b) osobiście wykonać Pracę Konkursową, opisaną poniżej.

Korzystając z aplikacji Instagram zrób szantowe selfie. Oznacz je hashtagami: #mcktychy, #ppp  i #miastotychy. Konieczne jest dodanie wszystkich trzech hasztagów. Liczymy na Twoją kreatywność!
Zdjęcia repostowane, czyli opublikowane z wykorzystaniem zewnętrznej aplikacji
(innej niż Instagram), która służy do ponownego publikowania zdjęć innych autorów w ramach własnego profilu,  nie będą brane pod uwagę

c) Aby wziąć udział w konkursie należy dodać minimum 1 zdjęcie opatrzone  hashtagami: #mcktychy, #ppp  i #miastotychy

d) Dodane zdjęcia będące elementem zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.

2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów,

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

4. Biorąc udział w konkursie zgłaszający zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby zaprezentowania efektów (w postaci zdjęcia wrzuconego na Instagram na stronie Organizatora na Facebooku oraz profilu Organizatora na Instagram.

5. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie zdjęć konkursowych w celu ich publikacji na stronie internetowej, profilach: Facebook, Instagram oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego zdjęć i zobowiązuje się przenieść na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe w zakresie

IV. Przebieg konkursu

1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie weźmie udział w Konkursie.

2. Z tytułu udziału w Konkursie, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie. Jury nagrodzi 2 autorów najciekawszych zdjęć: po 1 w każdym dniu imprezy.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Dla autora najciekawszej pracy konkursowej zostaną przyznane następujące nagrody:

a) Wejściówka na backstage w dniu wygrania konkursu

b) Upominki od Organizatora

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy, która uzyskała głosy w sposób jawnie nieuczciwy

V. Zasady przyznawania nagród

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwają Organizatorzy Konkursu

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych przesłanych Prac Konkursowych, biorąc pod uwagę:

a) poprawność zgłoszenia konkursowego,

b) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,

c) kreatywność, oryginalność, wyłaniając w ten sposób 2 Laureatów

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne

VI. Sposób i termin ogłaszania wyników

1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu ogłoszona zostanie ze sceny w trakcie trwania imprezy przed koncertem finałowym każdego wieczoru.

2. W sytuacji, gdy autor zwycięskiego zdjęcia jest nieobecny nagroda główna (wejście na backstage) zostanie wręczona autorowi kolejnej najciekawszej pracy.

 

 
ROCK NA PLAŻY PAPROCANY 2015 - FINALIŚCI KONKURSU
Kultura - Aktualności

UWAGA UWAGA!
Miło jest nam poinformować, że jury w składzie:
Piotr Baron, Janusz Borzucki, Sebastian Riedel, Paweł Drzewiecki wybrało 3 zespoły, które wystąpią podczas Festiwalu ROCK NA PLAŻY PAPROCANY 2015. Oto one:
5 Rano
Blackberry Brothers
Rewizor

Dziękujemy za zgłoszenia i wysoki poziom nadesłanych materiałów.

 
Wakacje w MDK 1
Kultura - Aktualności

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjny cykl zajęć. Szczegółowy program w załączniku.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (plan_zajec_wakacje_na_WWW__(1).pdf)plan_zajec_wakacje_na_WWW__(1).pdf 234 Kb
 
KONKURS -"Rock na Plaży - Paprocany 2015"
Portal - Listy do portalu

Masz swój rockowy zespół i marzy Ci się koncert przed takimi gwiazdami jak Dżem i Cree?

Chcesz się sprawdzić i zagrać w plenerze przed kilkutysięczną widownią oraz otrzymać Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy?

Nic prostszego! Wyślij swoje 3 najlepsze utwory w formacie mp3, wypełnij kartę zgłoszenia i zapoznaj się z regulaminem. Cree, Dżem i Miasto Tychy zapraszają Cię na przegląd konkursowy 5 września 2015r. w ramach festiwalu "Rock na Plaży – Paprocany 2015”. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami wybrane zostaną 3 zespoły, które 5 września wystartują w przeglądzie konkursowym. A na tym nie koniec! Cały Festiwal poprowadzi jeden z najsłynniejszych redaktorów radiowej Trójki – Piotr Baron!

Nie zwlekaj, na maile ze zgłoszeniami czekamy do 1 sierpnia 2015r. pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
GŁOSUJ NA TYCHY!
Kultura - Aktualności

TYCHY WALCZĄ O GIGANTYCZNĄ KANWĘ DO HAFTOWANIA DLA DZIECI!

Miejskie Centrum Kultury w Tychach bierze udział w konkursie Fundacji AVIVA, w którym dzięki głosowaniu internautów będzie możliwość zainstalowania w ogrodzie Klubu MCK „Wilkowyje” ogromnej, drewnianej kanwy do haftowania „Design ze sznurka”. Wybór miejsca instalacji nie jest przypadkowy – w wilkowyjskim oddziale MCK  działa Klub Rękodzieła Artystycznego KANWA, który już od 2005 roku popularyzuje twórczość rękodzielniczą wśród mieszkańców miasta. Instalacje Fundacji AVIVA pomogą rozszerzyć zakres działań w upowszechnianiu rękodzieła oraz zapewnić dobrą zabawę dzieciakom i ich rodzicom. Klub MCK „Wilkowyje” jest ulubionym miejscem spotkań i zabawy dla kilku pokoleń. Oprócz cyklicznych wydarzeń (Czwartki z Teatrem dla Dzieci i  Dorosłych, Spotkania z podróżnikiem, Shorty, Turnieje szachowe, konkursy plastyczne, warsztaty teatralne, baletowe itd.) Klub może pochwalić się przyjazną, domową atmosferą i opinią miejsca idealnego do spotkań.

 

13 lipca na stronie www.todlamniewazne.pl rozpocznie się głosowanie.

Zagłosuj na tyski klub „Wilkowyje” i pomóż wygrać instalację „Design ze sznurka”!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7
Najbliższe wydarzenia
Wystawy
Odwiedź także