Półkolonie w Urbanowicach!

Półkolonie w Urbanowicach!

wpis w: Aktualności | 0

Ze względu na ogromne zainteresowanie tematem półkolonii uprzejmie informujemy, że Miejskie Centrum Kultury uruchamia dwa dodatkowe turnusy „Twórcze lato” w Klubie „Urbanowice” MCK w Tychach-Urbanowicach przy ul. Przejazdowej 7. Program oraz regulamin do pobrania.

Zapisy na półkolonie „Twórcze lato” w Urbanowicach dla dzieci w wieku 7-13 lat.

  1. Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (karta uczestnika zajęć – tworcze-lato-w-urbanowicach-2017-dokumenty-do-pobrania)  oraz przesłanie go kompletnie wypełnionego drogą elektroniczną (skan) na adres klub@mck.tychy.pl od dnia 31 maja br.
  2. Liczba miejsc ograniczona (max. 25 osób na turnus), o przyjęciu na turnus decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w turnusie, zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.
  4. W kwestiach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o przyjęciu lub nie dziecka na turnus.
  5. O wyczerpaniu limitu miejsc poinformujemy Państwa na stronie www.kultura.tychy.pl

Szczegółowych informacji udziela koordynator Małgorzata Król – tel. 32 227 26 22 w godz. 12.00 do 16.00 oraz mob. 691 770 344

tworcze-lato-w-urbanowicach-program

Zapraszamy na półkolonie do nowej filii Miejskiego Centrum Kultury w Urbanowicach! O szczegółach związanych z otwarciem poinformujemy Państwa wkrótce!