Strefart

Galeria Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. mecenasa kultury i sztuki

Galeria Strefart w latach 2008-2015 miała swoją siedzibę w budynku administracyjnym Podstrefy Tyskiej KSSE S.A., natomiast w kwietniu 2016 roku oddany został do użytku nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek biurowy (wraz z zapleczem kulturalno – rekreacyjnym), to tutaj między innymi znajduje się galeria Strefart.

Działalność galerii oraz powołanie Stowarzyszenia Młodych Twórców Strefart zainicjowała w 2005 r. Prezes Podstrefy Tyskiej Ewa Stachura-Pordzik, współpracując wówczas z młodymi tyskimi artystkami Izabelą Wądołowską, Anną Łakotą i Agatą Wroną.

Pierwszy wernisaż otwierający wystawę zbiorową odbył się 7 stycznia 2005 roku. Ideą działalności galerii i stowarzyszenia było propagowanie młodej sztuki śląskiej, inicjowanie szeroko pojętej kultury, nawiązanie dialogu, a w efekcie współpracy pomiędzy światem kultury i biznesu.

W 2008 r. rozwiązuje się Stowarzyszenie Młodych Twórców Strefart, a administracja galerii przechodzi pod bezpośrednią opiekę KSSE – Podstrefy Tyskiej jako jej mecenasa. W galerii odbywały się wystawy indywidualne, eksponujące ogólny dorobek poszczególnych artystów, wystawy zbiorowe prezentujące w ogólnym kontekście sylwetki młodych twórców oraz wystawy tematyczne przedstawiające zróżnicowane interpretacje artystów na zadany temat.

GALERIA


sprawdź co u nas słychać


https://www.facebook.com/Strefart/
https://www.strefart.pl

zostańmy w kontakcie


505 090 037 / 502 386 311
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy

najbliższe wydarzenia instytucji