Wernisaż prac Rafała Borcza i Magdaleny Kuleszy – Fedkowicz


Szczegóły wydarzenia


obok

13 października o godzinie 17.00 w Miejskiej Galerii Sztuki OBOK (pl. Baczyńskiego 2) odbędzie się wernisaż prac Pracowni Rysunku Rafała Borcza i Magdaleny Kuleszy – Fedkowicz

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Zaproszenie Rafała Borcza:

Sprzężenie zwrotne polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu.

Może być zagnieżdżone, wieloobwodowe, wzajemnie na siebie wpływające.Występuje w wielu

obszarach: w cybernetyce, informatyce, akustyce, ale także w biologii, socjologii i psychofizjologii.

 

To nie Pracownie są w Akademii, ale Akademia jest, dzieje się, staje się w Pracowniach.

Akademia to zespół małych społecznych organizmów. Im mniej są one scentralizowane, tym

bardziej żywotne. Im bogatsze w swej bioróżnorodności, tym większy w nich wigor.

Pracownia mistrzowska to taka, w której mistrzem jest każdy – ważny i uważny na drugiego. Pracownia to odgłosy pędzli szurających w ciszy o chropawe płótna, ołówków – o papier. Gwar,

który się lubi, mimo że nieraz irytuje. Szum miasta za oknem. Rozgrywka, w której jeszcze nikt nie przegrywa. Wiele nieważnych rozmów, które okażą się ważne – kiedyś tam. Zapach

terpentyny, rozlanego wina i gnijących jabłek na stole z martwą. Podłoga przyklejająca się do butów. Wszystko lepkie. Ochra i cynober na płaszczu. Muzyka z niewielkiego głośniczka. Czyjś

uśmiech. Ludzie, których się lubi i o których czasem się myśli więcej niż o sobie. Jakieś marzenia. Pracownia to wspólna przestrzeń, w której formują się obszary naszego prywatnego

twórczego świata. Bez niej zatraciłby swoje granice i rozproszył się.

 

Każda twórczość jest formą komunikacji. Sygnałem wysyłanym w przestrzeń. W Pracowni ćwiczymy na sobie reakcję, uczymy się porozumiewać. Tyle o sobie wiemy, ile takich sygnałów
o naszym istnieniu powraca z otoczenia. Na tyle nasza twórczość jest wartościowa, na ile porusza drugiego. Sprzężenie zwrotne.

 

 

Wstęp wolny!