Wernisaż w Dawnej Młótowni


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do siedziby Muzeum przy ul. Katowickiej 9 na otwarcie wystawy „Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty”. Wystawę można będzie oglądać do 9 września 2017 roku. Towarzyszyć jej będą liczne wydarzenia towarzyszące oraz dwie publikacje.

Marek Dziekoński (1930-2002) działał głównie w Tychach oraz we Wrocławiu. Jego dorobek twórczy stanowią liczne zrealizowane projekty, m.in.: budynek Panoramy Racławickiej we Wrocławiu (współautor: Ewa Dziekońska), pawilon Klubu Górniczego w Tychach, hala sztucznego lodowiska w Tychach.

Na wystawie zaprezentowane zostaną projekty ukazujące różne fazy rozwoju koncepcji, zarówno tych zrealizowanych, jak i pozostałych wyłącznie na papierze.
W wielu przypadkach zostaną one zestawione z dokumentacją fotograficzną modeli, obiektów w trakcie budowy oraz tuż po jej ukończeniu. Niejednokrotnie też fotografie będą jedynym śladem architektonicznej koncepcji. W przypadku obiektów istniejących, ukazany obraz pierwotny skonfrontowany zostanie ze stanem obecnym, dając możliwość refleksji nad trwałością dorobku pracowitego życia twórcy oraz zmiennością recepcji wartości estetycznych.

Już w dniu wernisażu dostępny będzie katalog, prezentujący dorobek Marka Dziekońskiego.

Cykl wydarzeń towarzyszących wystawie rozpocznie 31 marca konferencja Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955-1989. Odbędą się także spotkania z architektami, oprowadzania kuratorskie, spacery po Tychach, zapoznające uczestników z postacią i twórczością Marka Dziekońskiego.
W czasie trwania wystawy Muzeum weźmie też udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Wolnej Sztuki.

Kuratorem wystawy, autorem tekstu katalogu oraz koordynatorem i pomysłodawcą wszystkich wydarzeń towarzyszących jest historyk sztuki Patryk Oczko.

Patronat honorowy
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice

Patronat medialny
TVP Kultura, Radio Express, Architektura-murator, Śląsk, Ultramaryna, Twoje Tychy/ Tychy.pl, Nowe Info, Echo

 

Na zdjęciu: hala sztucznego lodowiska w Tychach, projekt Marka Dziekońskiego, realizacja 1977-1978. Fot. archiwum Ewy Dziekońskiej