projekt PRACOWNIA – spotkanie z prof. Rafałem Borczem


Szczegóły wydarzenia


pracowniaZapraszamy młodzież na warsztaty połączone z prelekcją w ramach projektu:PRACOWNIA- spotkanie z prof. Rafałem Borczem

13.10/godz. 13.00

Miejska Galeria Sztuki OBOK

Zapisy: pasazkulturyandromeda@teatrmaly.tychy.pl

 

PRACOWNIA

Projekt wystawienniczo­ edukacyjny  porusza problemy związane z szansami i  zagrożeniami w relacjach mistrz ­ uczeń, podejmuje problemy definiowania procesu dydaktycznego, 

wpływu osobowości i autorytetów na kształtowanie drogi artystycznej młodego człowieka, dotyka granic  wolności i autonomii wypowiedzi artystycznej w kontekście relacji indywidualnej i grupy pracownianej. 

Działania w ramach projektu polegają na organizacji cyklu 3 wystaw . W trakcie wystaw profesorowie  prowadzący poszczególne pracownie wygłoszą wykłady i poprowadzą zajęcia warsztatowe akcentując  specyfikę i metody stosowane w pracowni uczelnianej. 

Podsumowaniem projektu będzie wydanie  katalogu pod redakcją Romana Lewandowskiego. 

 

Rafał Borcz – Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Malarstwa prof. Leszka Misiaka w 1999 roku.

                      Pracuje jako adiunkt na macierzystym wydziale w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka.

                       Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i rzeźbą.

 

Po spotkaniu jest możliwość rozmowy z prof. Rafałem Borczem pod kątem składania dokumentów na ASP Kraków, w tym przegląd teczki osoby starającej się dostać na uczelnie artystyczną.