Ukazał się 12. Tyski Zeszyt Historyczny

Ukazał się 12. Tyski Zeszyt Historyczny

wpis w: Aktualności | 0
 
img_6638Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939 – 1940 to tytuł najnowszego, dwunastego, Tyskiego Zeszytu Historycznego, który ukazał się nakładem Muzeum Miejskiego w Tychach. Przekładu
i opracowania dzienników wojennych dokonał Grzegorz Bębnik.

Publikacja zawiera tłumaczenie fragmentów tzw. dzienników wojennych (Kriegstagebuch), znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach, a sporządzanych przez funkcjonariuszy posterunku policji ochronnej (Schutzpolizei) w Tychach. Każdy z posterunków Schupo zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji, tzw. dzienników wojennych, będących rodzajem luźnego rejestru aktualnych wydarzeń.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach najlepiej zachował się dziennik wojenny Schupo z Tychów, w znacznie mniejszym zakresie
z Mikołowa, a zupełnie szczątkowo z Pszczyny.

Tyski dziennik obejmuje zapiski dokonywane od 15 września 1939 roku do 18 lutego 1940 roku – łącznie jest to 151 wpisów dziennych. Całość nie jest kompletna, wpisy urywają się 25 listopada i ponownie prowadzone są dopiero od 3 grudnia 1939 roku.

Grzegorz Bębnik (ur. w 1970 roku) – doktor nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Autor publikacji o historii Górnego Śląska w XIX i XX wieku podejmujących najczęściej problematykę II wojny światowej, m.in. Wrzesień 1939 r. w Katowicach (2012) oraz Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych 1939 r. (2014).

Tyskie Zeszyty Historyczne to seria wydawnicza Muzeum Miejskiego w Tychach, której przyświeca idea wypełniania białych plam
w wiedzy społeczeństwa o historii Tychów. Zeszyty łączą perspektywę mikrohistoryczną ze starannością dokumentacji, z wykorzystaniem nowych źródeł.

Najnowszy zeszyt serii można nabyć w cenie 15 zł za egzemplarz, w obu siedzibach Muzeum Miejskiego – w Starym Magistracie
(pl. Wolności 1) oraz w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9), jak również zamówić za pośrednictwem Internetu (www.muzeum.tychy.pl/ Wydawnictwa).

 

Tyskie Zeszyty Historyczne
Zeszyt nr 12.
2017

Ponownie w Rzeszy. Dzienniki wojenne tyskiej policji 1939 – 1940
Przełożył i opracował Grzegorz Bębnik

Wydawca Muzeum Miejskie w Tychach

Redakcja i korekta Aleksandra Niesyto

Projekt graficzny i skład Tomasz Bierkowski

Promocja Joanna Kucz – Pieczka

Druk Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice

ISBN 978 – 83 – 62193 – 33 – 2