„Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej” – konferencja popularnonaukowa

„Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej” – konferencja popularnonaukowa

wpis w: Aktualności | 0

„Ziemio, dokąd twój język kochasz, bądź spokojna” – w 100. rocznicę strajków szkolnych na ziemi pszczyńskiej. Druga konferencja organizowana przez Muzeum Miejskie w Tychach i Muzeum Historii Katowic w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Tematy referatów w związku z setną rocznicą strajków szkolnych, w dużej mierze dotyczą języka szkolnictwa na historycznej ziemi pszczyńskiej. Wśród prelegentów będą: prof. dr hab. Antoni Barciak, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak, dr hab. Grzegorz Bębnik, dr Agata Bryłka-Jesionek, dr Edelgarda Foltyn, dr Marcela Gruszczyk, dr Halina Nocoń, dr Antoni Steuer, dr Mirosław Węcki, dr Krystian Węgrzynek, Marcin Cyran i Iwona Woźniak.

Program II konferencji popularnonaukowej „Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej”

I dzień: 27 lutego 2020 (czwartek) – Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy

10.00–10.20 Otwarcie konferencji

10.20–10.40 prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek „Strajk szkolny w powiecie pszczyńskim podczas powstań śląskich”

10.40–11.00 Marcin Cyran „Początki szkolnictwa na ziemi pszczyńskiej w świetle pamiętników księcia Ludwika Anhalta”

11.00–11.20 dr Halina Nocoń „Wprowadzanie języka polskiego do szkół ludowych powiatu pszczyńskiego (w świetle dokumentów Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i kronik szkolnych)”

11.20–11.40 Dyskusja

11.40–12.00 Przerwa

12.00–12.20 dr Edelgarda Foltyn „Język i nauczanie w szkole ludowej w powiecie pszczyńskim w XIX i początkach XX wieku według <<Kroniki szkoły paprocańskiej>>”

12.20–12.40 dr hab. Grzegorz Bębnik „Niemieckie szkolnictwo mniejszościowe w międzywojennym Mikołowie”

12.40–13.00 dr Mirosław Węcki „Guenther Amende – nazistowski nauczyciel w Bojszowach w okresie II wojny światowej”

13.00–13.20 Dyskusja

13.20–13.40 Podsumowanie

II dzień: 28 lutego 2020 (piątek) – Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, Katowice

10.00–10.20 Wprowadzenie

10.20–10.40 prof. dr hab. Antoni Barciak, dr Agata Bryłka-Jesionek „Język inskrypcji na terenie miasta Pszczyny”

10.40–11.00 dr Krystian Węgrzynek „<<Mój drogi Hanysie…>> Śląski bohater w tekstach Alexandra Nachbara – nauczyciela z Panewnika”

11.00–11.20 dr Antoni Steuer „Kultura fizyczna na ziemi pszczyńskiej w XIX i XX wieku – ewolucja terminów i nazw”

11.20–11.40 Dyskusja

11.40–12.00 Przerwa

12.00–12.20 dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak „Mowa polska na Górnym Śląsku na początku XX wieku”

12.20–12.40 Iwona Woźniak „Słowo w teatrach amatorskich na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku”

12.40–13.00 dr Marcela Gruszczyk „Język jako narzędzie propagandy politycznej w czasach powstań śląskich”

13.00–13.20 Dyskusja

13.20–13.40 Podsumowanie

wstęp wolny

więcej: http://muzeum.tychy.pl/wydarzenie/szkice-z-dziejow-ziemi-pszczynskiej-2/

organizatorzy:
Muzeum Miejskie w Tychach
Muzeum Historii Katowic

partner merytoryczny:
Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

patronat medialny:
tygodnik „Twoje Tychy”
miesięcznik „Nasze Katowice”
miesięcznik „Ultramaryna”
kwartalnik „Strony Ziemi Pszczyńskiej”
Polskie Radio Katowice
TVP 3 Katowice
Tychy.pl

Opracowanie i kontakt:
Agnieszka Woszczyńska
kierownik Działu Edukacji i Promocji
tel. 32 327 18 21 wew. 25
tel. kom. 880 756 789
mail: a.woszczynska@muzeum.tychy.pl