Półkolonie w Klubie Wilkowyje MCK- dokumenty do pobrania

wpis w: Aktualności | 0

 ZAPISY NA PŁATNE PÓŁKOLONIE „WILCZE GNIAZDO”

 1. Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (karta uczestnika zajęć) do pobrania ze strony kultura.tychy.pl (lub z biura Klubu MCK) od dnia 15 maja 2017 oraz osobistego dostarczenia go do biura Klubu Wilkowyje MCK od dnia 31.05.2017 g. 16.30.
 2. Liczba miejsc ograniczona (max. 25 osób na turnus), o przyjęciu na turnus decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w turnusie, zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Organizatora
 4. W kwestiach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o przyjęciu lub nie dziecka na turnus.
 5. O wyczerpaniu limitu miejsc poinformujemy Państwa na stronie www.kultura.tychy.pl 

wilcze-gniazdo-2017-dokumenty-do-pobrania

program-wilczego-gniazda

 

ZAPISY NA BEZPŁATNE PÓŁKOLONIE „FRAJDA KULTURALNA” z pierwszeństwem dla dzieci z dzielnicy Wilkowyje

 1. Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (karta uczestnika zajęć) do pobrania ze strony kultura.tychy.pl (lub z biura Klubu MCK) od dnia 15 maja. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej do biura Klubu Wilkowyje MCK od 31 maja do 7 czerwca 2017r.
 2. Opiekun prawny może zgłosić tylko własne dziecko do udziału w jednym bezpłatnym turnusie półkolonii.
 3. Opiekun prawny może wskazać w karcie zgłoszenia drugi termin turnusu, który traktowany będzie jako rezerwowy. Oznacza to, że w przypadku wolnych miejsc po terminie pierwszego naboru nastąpi weryfikacja listy rezerwowej w dniach 8-9 czerwca. O przyjęciu na drugi turnus zainteresowanych poinformuje Organizator wypoczynku.
 4. Po terminie 9 czerwca ewentualne wolne miejsca będą bezpłatnie udostępniane chętnym dzieciom spoza dzielnicy Wilkowyje, których opiekunowie prawni zgłosili chęć udziału w pierwszym terminie naboru na listę rezerwową.
 5. Liczba miejsc ograniczona (max. 25 osób na turnus), o przyjęciu na turnus decyduje kolejność zgłoszeń zgodnie ze wskazanymi powyżej terminami naboru.
 6. W kwestiach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o przyjęciu lub nie dziecka na turnus.
 7. O wyczerpaniu limitu miejsc poinformujemy Państwa na stronie www.kultura.tychy.pl

program-frajdy-kulturalnej-2017

frajda-kulturalna-2017-dokumenty-do-pobrania

frajda_nowy-post wilcze_nowy-post