Kontakt

REGULAMINY

W Miejskim Centrum Kultury w Tychach Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Aneta Koniarczyk, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w MCK Tychy oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z IOD jest możliwy przez adres poczty elektronicznej iod@mck.tychy.pl.