REGULAMIN KONKURSU

Miejskie Centrum Kultury w Tychach i Browar Obywatelski zapraszają do wzięcia udziału w jedynym w Polsce konkursie mappingu. Wydarzenie z roku na rok rośnie w siłę, zwiększa prestiż, co za tym idzie stwarza wyjątkową okazję do pokazania umiejętności graficznych.  Na zwycięzcę czeka nagroda główna wysokości 5000 zł, a na wszystkich uczestników świetna zabawa.

Prace można nadsyłać na adres info@festiwalmappingu.pl do 10.09.2016.

Szczegóły odnośnie udziału w konkursie w regulaminie.

REGULAMIN

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs organizowany jest w ramach tyskiego Festiwalu Światło i Dźwięk, który

odbędzie się w dniu 17.09.2016 na obszarze starego Browaru Obywatelskiego

w Tychach.

W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia

terminu festiwalu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Organizatorami Festiwalu są MCK Tychy, Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki „Browar Obywatelski”.

 

II CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu promowanie nowych środków wyrazu oraz stworzenie

fenomenalnego widowiska kulturalnego. Festiwal promuje region oraz młodych twórców.

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter otwarty.

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, a w szczególności:

 • studenci lub absolwenci uczelni artystycznych np. ASP,
 • grupy projektowe, mappingowe.

Obecność w trakcie konkursu nie jest obowiązkowa.

Każdy UCZESTNIK może zgłosić maksymalnie trzy animacje.

 

IV WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Minimalna długość animacji to 2 minuty.

 

 1. Maksymalna długość pojedynczej animacji 20 minut.

 

 1. Animacje mogą się wzajemnie łączyć.

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o skrócenie

animacji w sytuacji dużej liczby zgłoszeń.

 1. Animacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w jednym z formatów:

MPG 2, DIVX i XVID, MPG 4, MPG 2.

 1. Animacja zgłoszona do konkursu powinna być dostosowana do “matrycy”

udostępnionej przez organizatora.

 1. Rozdzielczość animacji to 1920x1200pixeli fullHD.
 2. Animacja nie może zawierać czołówki ani napisów końcowych (tytuł, nazwiska

twórców); za to odpowiedzialny jest Organizator.

 1. Nazwa pliku powinna zawierać dane osobowe uczestnika, takie jak imię,

nazwisko lub nazwę grupy w przypadku wielu autorów jednej animacji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z konkursu z

powodu treści niecenzuralnych, reklamowych, lub wadliwej jakości technicznej

uniemożliwiającej projekcję.

Organizatorzy nie odpowiadają za licencje programów używanych przez uczestników konkursu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne użycie przez uczestników konkursu cudzych własności, niezgodnie z prawami autorskimi.

 

V PRAWA AUTORÓW I ORGANIZATORA

Za osobę uprawnioną do reprezentowania animacji na festiwalu uważa się

zgłaszającego (zwanego UCZESTNIKIEM) lub osobę przez niego pisemnie

upoważnioną.

Zgłoszenie animacji do Konkursu uznawane jest za równoznaczne ze zgodą

wszystkich autorów na uczestnictwo w Konkursie i wiążące się z tym prawa oraz

obowiązki.

UCZESTNIK zgłaszając animacje do udziału w konkursie wyraża jednocześnie

zgodę na jego publiczną prezentację w ramach projekcji konkursowych, pokazów

promujących Festiwal (także po jego zakończeniu), prezentację filmu lub jego

fragmentów w telewizji, w mediach, publikacjach reklamowych, na stronie

internetowej Festiwalu i w innych materiałach promocyjnych, a także bazie filmowej

tworzonej przez organizatora.

 

VI DANE OSOBOWE I SPOSÓB ZGŁOSZENIA

UCZESTNICY konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 96 z późn. zmianami).

Aby przystąpić do konkursu należy:

 1. Zapoznać się z zapisami regulaminu
 2. Nadesłać do 10.09.2014r. link do pobrania animacji na info@festiwalmappingu.pl  lub wysłać płytę cd/dvd na adres: Miejskie Centrum Kultury ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy 3, podpisać i odesłać umowę, która zostanie wysłana na adres z którego nadejdzie animacja.

 

 

 

VII KOMISJA SELEKCYJNA I JURY:

skład jury:

Paweł Drzewiecki – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Zbyněk Janáček – artysta sztuk wizualnych, Uniwersytet Ostrawski, Wydział Sztuk Pięknych

Libor Novotný – artysta multimedialny, Uniwersytet Ostrawski, Wydział Sztuk Pięknych

Tomasz Tobolewski – artysta grafik, Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie

Piotr Muschalik – artysta fotografik, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

VIII KRYTERIA OCENY

Jury będzie oceniało prace przede wszystkim pod względem dopasowania do architektury i spójności całej pracy.

 

IX ISTOTNE TERMINY

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych – 10 września 2016.

Termin projekcji konkursowych oraz ogłoszenie wyników – 17 września 2016.

 

X DODATKOWE INFORMACJE

Pytania dotyczące regulaminu, konkursu lub animacji należy kierować na:

info@festiwalmappingu.pl